Główna i podstawowa działalność firmy MEGA-CAR Lublin to obrót złomem metali żelaznych.

Współpracujemy głównie ze stacjami demontażu pojazdów, ale także z punktami skupu złomu.

Kupujemy złom samochodowy gnieciony i paczkowany w klasach:

a) HZ-ENS – prasowane lub gniecione karoserie samochodowe z zawieszeniami i silnikami lub bez silników – czego nie powinny zawierać takie karoserie określa wyraźnie aneks nr.7 dostępny poniżej oraz w dziale dokumenty.

b) HZ-EHRM – złom wsadowy średni o grubości od 2 do 6 cm

c) HZ-EHRB – blacha różnorodna po prasonożycach

d) HZ-E1 – blacha po prasonożycach nie zawierająca elementów samochodowych

Oferta MEGA-CAR Lublin

UWAGA:

W dostarczonym złomie nie mogą znajdować się żadne materiały niebezpieczne, wybuchowe, pochodzenia wojskowego, radioaktywne, nieprzerobione butle gazowe i zbiorniki LPG, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub jego części oraz zanieczyszczenia niemetaliczne jak: żużel, smoła, drewno, tworzywa sztuczne, smary, ziemia, szkło, guma, akumulatory, gaśnice, opony, opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach i olejach.


Dokumenty do pobrania: