Stacja Demontażu Pojazdów

21-007 Mełgiew, Nowy Krępiec
ul. Kwiatowa 35a

Zobacz mapę

tel. 790 332 522
tel. 501 208 555

Dokumenty

Dokumenty właściciela:
Dokumentem potwierdzającym tożsamość właściciela jest dowód osobisty. Kasacji nie można dokonać na podstawie dokumentów niezawierających pełnych danych osobowych oraz adresu.
W przypadku gdy pojazd zarejestrowany jest na osobę zmarłą – dokumentami potrzebnymi do wykonania kasacji jest wyrok sądu (postępowanie spadkowe) oraz upoważnienie do kasacji od wszystkich spadkobierców.

Współwłaściciel pojazdu:
Współwłaściciel (osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym) powinien być obecny przy kasacji pojazdu. W przypadku jego nieobecności właściciel musi okazać upoważnienie do kasacji

Dokumenty pojazdu:
Kasacja pojazdu zarejestrowanego w Polsce może odbyć się tylko na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia z Wydziału Komunikacji wydawanego na żądanie właściciela, a zawierającego dane z dowodu rejestracyjnego. Honorujemy także kopię dowodu rejestracyjnego potwierdzoną przez Wydział Komunikacji stosowną pieczęcią.
Policyjne zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego  jest dokumentem uprawniającym do kasacji.
Pojazdy zarejestrowane za granicą muszą mieć tamtejszy dowód rejestracyjny oraz dokument poświadczający o własności pojazdu.

 

2. Pojazd

• Powinien posiadać wyraźne cechy identyfikacyjne (nr VIN bądź nr ramy),
• Powinien być kompletny zgodnie z poniższymi warunkami :

 

LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO (*)

 

1) Nadwozie samonośne bądź rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

a) fotele,
b) akumulator,
c) koła jezdne,
d) zawieszenie przednie i tylne,
e) most(y) napędowy(e),*)
f) skrzynia biegów,
g) silnik,
h) układ hamulcowy,
i) układ kierowniczy,
j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator),*)
k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa,
l) układ klimatyzacji,*)
m) układ chłodzenia z chłodnicą,*)
n) elementy elektroniczne sterowania układami,*)
o) instalacja zasilana gazem,**)
p) poduszki powietrzne*)

 Części i elementy nie muszą być sprawne ani zamontowane w pierwotnym miejscu.
———————
*) Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**) Jeżeli została zamontowana w pojeździe.

(*) Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego (Dz. U. 58, poz. 407)