Stacja Demontażu Pojazdów

21-007 Mełgiew, Nowy Krępiec
ul. Kwiatowa 35a

Zobacz mapę

tel. 790 332 522
tel. 501 208 555

Cele projektu

Uruchomienie nowoczesnej Stacji Demontażu Pojazdów kluczem do rozwoju i wzrostu konkurencyjności mikroprzedsiębiorstwa FHU "MEGA-CAR" Sp. z o.o." jest projektem inwestycyjnym, planowanym do realizacji w województwie lubelskim, w miejscowości Nowy Krępiec, gmina Mełgiew. Wnioskodawca - mikroprzedsiębiorstwo FHU "MEGA-CAR" Sp. z o.o zarejestrował swą działalność 2 lutego 2009. Spółka powstała na bazie opracowanego w szczegółach długofalowego planu inwestycyjnego - uruchomienia Stacji Demontażu Pojazdów, wycofanych z eksploatacji. Strategicznym elementem rozwoju firmy jest realizacja przedkładanego projektu i powstanie w efekcie przedsiębiorstwa, świadczącego kompleksowe usługi w zakresie demontażu pojazdów i recyklingu powstałych z niego odpadów. Stanowiłaby istotny komponent infrastrukturalny gospodarki odpadami w Regionie, wpływając na poprawę sytuacji w tym niszowym segmencie.

Projekt podzielony jest na cele cząstkowe:

-utworzenie Stacji Demontażu Pojazdów poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku i budowę wiaty;
-wdrożenie cyklu produkcyjnego, zintegrowanego z systemem zarządzania odpadami;
-budowa profesjonalnej kadry mikroprzedsiębiorstwa.