Stacja Demontażu Pojazdów

21-007 Mełgiew, Nowy Krępiec
ul. Kwiatowa 35a

Zobacz mapę

tel. 790 332 522
tel. 501 208 555

Aktualności

 • W dniu 23 lipca prace rozpoczęto od wykonania elewacji istniejącego budynku garażowo- gospodarczego
 • W dniu 24 lipca rozpoczęto wykonanie instalacji wodociągowych
 • 1 sierpnia zakończono roboty elewacyjne budynku oraz rozpoczęto wykonanie ścian działowych i posadzek
 • 4 sierpnia rozpoczęto wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i instalacji sanitarnych
 • 28 sierpnia zakończono murowanie ścianek działowych
 • 8 września rozpoczęto montaż zbiornika bezodpływowego
 • 15 września rozpoczęto docieplanie połaci dachowej i sufitu podwieszanego
 • 9 października zakończono prace montażowe zbiornika bezodpływowego
 • 13 października rozpoczęto wylewanie posadzek
 • 12 listopada zakończono wylewanie posadzek oraz docieplania stropu
 • 1 grudnia 2009 r. Firma zakupiła środek trwały w postaci pojazdu specjalistycznego z platformą najazdową i HDS'em
 • 27.03.2010 zakończono roboty tynkarskie i malarskie wewnątrz budynku
 • 20.04.2010 rozpoczęto montaż ogrodzenia działki
 • 15.05.2010 zakończono montaż ogrodzenia działki
 • 17.06.2010 rozpoczęto budowę magazynu na olej opałowy
 • 24.06.2010 rozpoczęto roboty ziemne związanych z utwardzeniem placu z kostki brukowej
 • 12.07.2010 zakończono roboty ziemne związanie z utwardzeniem placu
 • 13.07.2010 rozpoczęto montaż separatora
 • 14.07.2010 zakończono montaż separatora
 • 16.07.2010 zakończono budowę pomieszczenia na olej
 • 02.08.2010 rozpoczęto układanie kostki brukowej na placu
 • 09.08.2010 rozłożono i zgrzano folię typu PEHD
 • 10.08.2010 wykonano izolację z foli PEHD grubość 2 mm pod kostkę brukową
 • 21.08.2010 zamontowano odwodnienie liniowe na placu
 • 24.08.2010 zakończono układanie kostki brukowej na placu
 • 25.08.2010 wykonano wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu na olej opałowy
 • 16.11.2010 wykonano instalację wentylacyjną mechaniczną w budynku stacji demontażu pojazdów
 • 6.12.2012 zakończono montaż instalacji centralnego ogrzewania i rozpoczęto jego eksploatacji
 • 11.09.2010 przekazano plac pod budowę wiaty stalowej zgodnie z decyzją nr 411/2009 z dnia 28.08.2009 wydanej przez Starostę Świdnickiego
 • 21.09.2010 rozpoczęto roboty ziemne pod fundamenty wiaty
 • 24.09.2010 zakończono roboty zmienne pod fundamenty wiaty
 • 07.10.2010 rozpoczęto zbrojenia ław i stup fundamentowych pod wiaty
 • 14.10.2010 zakończono wykonanie zbrojeń i szalunków fundamentów pod wiatę
 • 22.10.2010 zabetonowano fundamenty wiaty
 • 3.11.2010 rozpoczęto nasadzenia roślin zimozielonych
 • 4.11.2010 zakończono nasadzenie roślin zimozielonych
 • 14.12.2010 zakończono wszystkie roboty budowlane, magazynu oleju, szamba wraz z przyłączem kanalizacyjnym separatora i odwodnienia liniowego placu
  wyżej wymienione roboty zgłoszono do odbioru Powiatowemu nadzorowi budowlanemu w Świdniku
 • 24.02. 2011 otrzymano decyzję pozwolenia na użytkowanie rozbudowy budynku demontażu pojazdów wraz utwardzeniem powierzchni placu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną
 • 14.03.2011 rozpoczęto montaż konstrukcji stalowej wiaty
 • 18.03.2011 zakończono montaż konstrukcji stalowej wiaty
 • 24.03.2011 rozpoczęto wykonanie z kostki brukowej wewnątrz wiaty
 • 05.04.2011 rozpoczęto krycie duchu wiaty blachą trapezową
 • 08.04.2011 zakończ krycie dachu wiaty blachą trapezową
 • 13.04.2011 zakończono układanie kostki brukowej wewnątrz wiaty
 • 16.06. 2011 dostarczono i ustawiono w wyznaczonym miejscu wagę samochodową najazdową typu GSE350 20T niezwiązaną na stałą z gruntem
 • w dniu 09.08.2011 dokonano końcowego odbioru robót budowlanych i modernizacyjnych w obiekcie stacji demontażu pojazdów FHU Mega-Car
  Komisja w składzie:
  - Marek Zieliński - Prezes zarządu
  - Jan Kopiel - Członek Zarządu
  Przy udziale:
  - Grzegorz Soroczyński - inspektor nadzoru
  - Krzysztof Bielak - kierownik budowy
  po zapoznaniu się z dokumentami oraz dokonaniu oględzin stwierdziła że, roboty zostały wykonane zgodnie z umową, jakoś wykonanych robót oceniła na ocenę dobrą
  Prace rozpoczęto 23.07.2009 a zakończono 16.06.2011 okres gwarancji 36 miesięcy od dnia odbioru tj 09.08.2011 roku.
 • w dniu 20 października 2011 roku Marszałek Województwa Lubelskiego wydał decyzję (RŚ.V.LG 76380/13/10) pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji o zdolności przetwarzania poniżej 10Mg na dobę.